poniedziałek, 9 marca 2020

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze 27 II 2020 r.

W czwartek 27 lutego odbyło się nasze doroczne zebranie, tym razem również wyborcze. Nasz nowy zarząd zmienił się tylko 
w małym stopmiu. Do komisji rewizyjnej dołączył Marek Ś.
oraz Sławek Ż., skarbnikiem mianowano Wojciecha Sz.
a nowym członkiem zarządu został Mieczysław P. Pozostałe funkcje  - niezmienne. Na to spotkanie zaprosiliśmy druhów emerytów, którym wręczyliśmy wydane w 2019 roku książki 
o chórze Moniuszko. Obrady zakończyły się poczęstunkiem.
Kilka dni później - 1 marca minęło 30 lat od chwili objęcia dyrygowania naszym chórem przez p. Beatę Różańską .
Zarząd ufundował przepiękne kwiaty. Uroczyste obchody mają mieć miejsce 26 kwietnia na wiosennym koncercie chóru.


6 marca 2020 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz